Este Blogue xurde da necesidade de facer máis doada a integración das tecnoloxías na miña práctica docente centralizando recursos variados para os meus "amazing children" de Chans Bembrive, Vigo

sábado, 21 de abril de 2018

HAPPY EARTH DAY: APRIL 22

Earth Day (April 22) is the special day where children and adults around the world celebrate the wonder of our Earth. Celebrating Earth Day is a great way for kids to think about the environment .If you want the chance to promote peace, love, and all things green and eco, then Earth Day is one event you should celebrate. If you love planet Earth, do your part! Be smart! Earth day Activities

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...